Kontaktné údaje prevádzkovateľa stránky www.Nostalgiashop.sk

Prevádzkovateľ:

Názov firmy: Marcela Gregorová - Nostalgia
Ulica číslo: Okružná 18
PSČ Mesto: 058 01 Poprad
Email: poprad@nostalgiashop.sk
Telefón: 0948 901 192


IČO: 43 838 804
DIČ: 1046532014
Nie sme platcami dph.

Obvodný úrad Poprad
Číslo živnostenského registra: 740-22351

Bankové spojenie: IBAN : SK28 0200 0000 0025 4185 8156, SWIFT kód: SUBASKBX


                                                                                  

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597

fax č.: 051/ 7721 59

e-mail: pr@soi.sk